ТийТийм-България ЕООД

Адрес
ул. Витошко лале 10, 1444
Бистрица/София, България
Телефон
(+359) 889 25 89 83
Email
info@teateam-bulgaria.com
Фирмени данни
ЕИК: 201316238
ДДС №: BG201316238 .
Управител: Мария Янкова
Удостоверения за регистрация Нр.221433031/11.12.2010,
съгл. Чл.12, ал. 7 от Закона за храните